Business Espoo bland de bästa i Europa i tävlingen för företagsfrämjande

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-09-2020 kl. 14.26

Företagsservicenätverket Business Espoo har nominerats till finalen i EU-tävlingen för företagsfrämjande. Nätverket tävlar om vinsten i kategorin ”förbättring av affärsmiljön”. Tävlingen avgörs på prisutdelningen som ordnas i november 2020.

Syftet med Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) är att ge erkännande till de framgångsrikaste främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa, visa upp bästa handlingslinjer och praxis, öka medvetenheten om mervärdet av entreprenörskap samt uppmuntra och inspirera till entreprenörskap.

Det unika företagsservicenätverket erbjuder tjänster ”från en lucka”

Företagsservicenätverket Business Espoo stödjer framgångarna för företag och företagare i Esbo och grannkommunerna. Ett motsvarande servicenätverk, där serviceproducenter från den offentliga sektorn och aktörer från den tredje sektorn arbetar tillsammans för att betjäna företagen i området, har inte skapats på annat håll i Finland, och baserat på förhandsutredningar, inte heller någon annanstans i världen.

Modellen bygger på idén om Staden som en service, där de fördelar och den kostnadseffektivitet, kundorientering och hållbara utveckling som eftersträvas uppnås genom att samarbeta i nätverk, dela resurser och forma serviceutbudet enligt kundbehoven. Gränserna mellan organisationer suddas ut och kunden får behovsinriktad högkvalitativ service i rätt tid – enligt principen för en lucka.

- Vi deltog i tävlingen eftersom vårt nätverk, som funnits i två år, ännu är ungt och vi vill få ökad synlighet. Många företagare och företag vet inte vilka alldeles kostnadsfria tjänster som står till deras förfogande, säger Harri Paananen, näringslivschef i Esbo stad.

Business Espoos synlighet har byggts upp även under coronapandemin, eftersom den exceptionella situationen utöver snabb kommunikation även har påkallat utveckling av nya tjänster. Det intensiva samarbetet inom nätverket har främjat en smidig skötsel av uppgifter också på distans och aktörerna som ingår i nätverket har tagit fram nya tjänster och servicekanaler, såsom processen för ansökan, handläggning och utbetalning av verksamhetsstödet för ensamföretagare, ChatBot Bertta som betjänar 24/7 på finska och engelska samt webinarserien BE-Studio för företagens olika servicebehov.

- Om Business Espoo-nätverket inte hade funnits före epidemin hade vi inte kunnat reagera på krisen lika snabbt och bra och inte heller producera tjänster och information i anslutning till epidemin för våra kunder, säger Paananen.

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) delas ut årligen i samband med evenemanget SME Assembly till de mest framgångsrika främjarna av företagsverksamhet och entreprenörskap. SME Assembly är ett evenemang för främjande av små och medelstora företag som ordnas i samarbete mellan Europeiska kommissionen och EU:s ordförandeland. Priser delas ut i sex olika tävlingskategorier: Främjande av entreprenörsanda, Investering i entreprenörskunskaper, Förbättring av affärsmiljön, Stöd åt internationalisering av företag, Understöd för utveckling av ekologiska marknader och resurseffektivitet samt Ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap. Juryns huvudpris kan delas ut i vilken kategori som helst och det beviljas till en ansökan som juryn anser ha det mest kreativa och inspirerande initiativet för entreprenörskap i Europa. I enlighet med Europeiska kommissionens Green Deal-avtal beaktas hållbar utveckling i alla tävlingskategorier.
 

Ytterligare information:

Maarit Viik-Kajander, utvecklingschef, Business Espoo
maarit.viik-kajander@espoo.fi, 043 826 5210


Mer information om den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande finns på arbets- och näringsministeriets webbplats.

European Enterprise Promotion Awards - National Winner banner.