Business Boost gav en boost till företagare och personer intresserade av företagande

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
05-11-2019 kl. 17.59

Business Boost evenemanget 28.10.2019 i A Grid Business Espoos hela serviceutbud serverades med en läcker frukost vid evenemanget Business Boost som ordnades i A Grid i Otnäs.

Business Boost erbjöd företagare och personer intresserade av företagande mångsidiga tips och råd på centret för tillväxtföretag A Grid i Otnäs måndagen den 28 oktober.
Hela Business Espoos urval av företagstjänster var tillgängligt. Besökarna fick pop up-rådgivning i frågor kring såväl grundande, utveckling och internationalisering av ett företag som utbildning och rekrytering av kompetent arbetskraft.

Målet med evenemanget var att ge besökarna mer djupgående individuell betjäning än vid en sedvanlig mässa. Företagarna hade ett ypperligt tillfälle att på en gång få mångsidiga råd för utveckling av sin företagsverksamhet, för nästan 25 experter från olika servicebranscher var på plats för att hjälpa företagare och personer intresserade av företagande. Business Espoo presenterade sina tjänster i A Grids entréhall, men det var också möjligt att dra sig tillbaka till en lugnare plats för att diskutera med experter. Vid evenemanget kom deltagarna till exempel överens om att träffas för företagsrådgivning och om att delta i olika investerar- och nätverksevenemang.

Business Boost, som nu ordnades för första gången, är en del av projektet Kasvun ekosysteemit (Ekosystem för tillväxt), som bygger på strategin 6Aika. Projektet pågår i Finlands sex största städer. Målet är att förbättra företagens tillväxtmöjligheter genom att utveckla företagstjänsternas tillgänglighet och företagens tillgång till relevanta företagstjänster och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

– I projektet Kasvun ekosysteemit gör vi ett tätt samarbete med Business Espoo, för nätverket erbjuder ett unikt omfattande servicenätverk och expertis i alla skeden av ett företags livscykel. Vi undersöker och prövar i vilka av dessa skeden staden och städerna tillsammans skulle kunna främja uppkomsten och tillväxten av affärsverksamhet. Evenemangsserien Business Boost är ett ypperligt försök och ett bra exempel på hur vi inkluderar kunder – företag, företagare och andra ekosystemaktörer – i utvecklingen av tjänster, berättar projektledaren Heli Hidén.

Nästa Business Boost-evenemang hålls den 4 december kl. 9–12 i A Grid. Då är serviceutbudet ännu större. Utöver Business Espoo-nätverket medverkar Business Finland, HBH, Fiban, Finnvera, Aalto Startup Center, ESA BIC Finland och A Grid.

Business Espoo experter
Glada Business Espoo-experter efter det första Business Boost-evenemanget.

Business Boost evenemanget i A Grid 28.10.2019

Business Espoo-nätverket hjälper företagare och företag bland annat med att komma ut på den internationella marknaden. Vi erbjuder råd, utbildning, nätverk och digitala matchningsplattformar som hjälper till att hitta till exempel internationella investerare. Mer information om internationalisering .


Mer information:
Heli Hidén, projektchef, Esbo stad, serviceutvecklingsenheten
heli.hiden@esbo.fi
 

Målet med projektet Kasvun ekosysteemit (Ekosystem för tillväxt) är att stödja ett tätare samarbete mellan företag och samarbete med forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer samt öka tillväxtorienterade företags kännedom om ekosystem som redan finns i Esbo och om program och tjänster som stöder företagens tillväxt. Läs mer om pågående projekt .

Bilder: Sari Mäkisalo

Business Espoo logo EU projekt logos