Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i coronavirussituationen öppnas så snart som möjligt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-04-2020 kl. 11.10

Statsrådet väntas godkänna förordningen om statligt understöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare torsdagen den 8 april 2020, varefter kommunerna strävar efter att öppna ansökan så snabbt som möjligt. Anvisningar för ansökan om engångsverksamhetsstödet på 2 000 euro publiceras på Esbo stads och Business Espoos webbplatser så snart de är klara.

Ansökan lämnas in till den kommun där företaget är registrerat. Stödet beviljas för att täcka utgifterna för ensamföretagarens verksamhetsutövning.

Vem kan ansöka om stöd?

Stödet kan sökas av heltidsföretagare som är verksamma i Finland och idkar ekonomisk verksamhet ensamma, oberoende av verksamhetens juridiska form och typ av finansiering. Som ensamföretagare räknas företagare och yrkesutövare som inte har anställda, inklusive frilansföretagare.

Villkor för stödet

Ett villkor för att stödet ska beviljas är att ensamföretagaren kan påvisa en betydande försämring av den ekonomiska situationen och en minskad omsättning på grund av coronaviruset efter den 31 december 2019. Stödet är behovsprövat. Stödet kan inte beviljas om företaget har haft ekonomiska svårigheter redan före coronakrisen, och inte heller till företag med skatteskulder.

Stödet kan betalas ut för utgifter som uppstått 16.3.2020–31.8.2020. Stödet är tidsbestämt och kan sökas en gång fram till den 30 september 2020.

Stödet för ensamföretagare kan sökas parallellt med det utvidgade arbetslöshetsstöd för företagare som ska införas. Om stödet på 2 000 euro söks för fasta utgifter påverkar det inte arbetslöshetsskyddet. Om stödet däremot används till företagarens lön eller annan ersättning för arbetet som betraktas som förvärvsinkomst, kan det påverka arbetslöshetsskyddet.
 

Mer information:

Information som publicerats av arbets- och näringsministeriet: 2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt

Avsnittet om Företag på stadsrådets webbplats med frågor och svar om coronaviruset.

Läs även anvisningarna på sidan Kaikki koronasta (Allt om corona) på Företagarna i Finland rf:s webbplats.
 
Företagstjänstnätverket Business Espoos informationspaket om tjänster för företagare och företag under coronapandemin.