Ansökan om stöd för ensamföretagare har öppnat i Esbo

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
24-04-2020 kl. 15.57

Esbo stad har öppnat ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare i coronavirussituationen fredag 24.4.2020.

Innan ansökan öppnades har staden berett det tekniska genomförandet av ansökningsprocessen och utbildat personal i handläggning av ansökningar och utbetalning av stöd. Ansökan kräver stark autentisering via suomi.fi, vilket säkerställer en säker behandling av sökandenas personuppgifter och ekonomiska uppgifter. Vi förväntar oss tusentals ansökningar, eftersom det finns cirka 10 000 ensamföretagare som är registrerade i Esbo. Stöd för ensamföretagare kan sökas fram till 30.9.2020, och ersättning kan fås för tiden 16.3–31.8.2020.

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna innan du gör ansökan

De tre viktigaste råden innan du fyller i ansökningsblanketten:

 1. Kontrollera att du omfattas av stödet*.
 2. Kontrollera att du ansöker om stöd i rätt kommun**.
 3. Kontrollera att du har skaffat de bilagor som behövs för ansökan***.
  Observera att det kan ta flera minuter att ladda ner bilagorna i systemet. Använd i denna situation inte funktionen ”föregående/back”, utan vänta i lugn och ro på att filerna laddas ner.

En väl ifylld ansökan säkerställer en smidig och snabb behandling av din ansökan.

En anvisningsvideo visar hur man fyller i ansökningsblanketten punkt för punkt
Se även BE-studios YouTube-video (publicerad 22.4.2020), där man närmare berättar om de uppgifter som behövs på ansökningsblanketten.

Ansök om stöd

Gå till ansökningsblanketten: Direkt länk till ansökningssystemet.
Vi rekommenderar att du använder en nyare webbläsare, såsom Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Opera.

Rådgivningstelefonen för verksamhetsstöd för ensamföretagare 

Rådgivningstelefonen för verksamhetsstöd för ensamföretagare betjänar på tfn 09 8164 0500 måndag-onsdag kl. 8–15.

Under andra tider kan du på vår finska webbplats businessespoo.com fråga vår chattbot Bertta, som ger svar på vanliga frågor på finska.

_ _ 

Verksamhetsstödet för ensamföretagare är en engångsersättning på 2 000 euro för de kostnader som företagsverksamheten orsakat ensamföretagaren i coronavirussituationen.

*Definition av en ensamföretagare
Med ensamföretagare avses en person som bedriver ekonomisk verksamhet på heltid ensam i Finland, oberoende av verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt. Stödet för ensamföretagare kan beviljas enskilda näringsidkare, firmor, kommanditbolag, öppna bolag, aktiebolag eller andelslag. Stödet kan också beviljas en egenanställd, en ”lättföretagare” som sysselsätter sig själv och verkar likt en företagare utan att dock grunda ett företag. Med ensamföretagare avses en person som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och som inte har avlönad arbetskraft. Stödet kan också sökas av en frilansföretagare som verkar som självständig näringsidkare, firma (yrkesutövare eller näringsidkare), personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag. 

**Kontrollera ditt företags hemort i Företags- och organisationsdatasystemet.
Du kan ansöka om stöd hos Esbo stad om ditt företag har Esbo som hemort enligt Företags- och organisationsdatasystemet.

*** Bilagorna till ansökan ska lämnas i pdf-format:

 • Bokslutet för 2019/senaste bokslut ELLER skattedeklarationen för 2019/senaste skattedeklaration
 • Kopior av bokföringen och/eller kontoutdragen för att verifiera utvecklingen av försäljning och kostnader 2020
 • Intyg över skatteskuld (krävs från alla sökande). Om ditt företag har skatteskuld, bifoga en av skatteförvaltningen godkänd betalningsplan för skatteskulden. Ett intyg över skatteskuld kan beställas snabbt direkt från tjänsten minskatt.fi.


Villkor för beviljande av verksamhetsstödet för ensamföretagare

 • Villkoret för att stöd ska beviljas är att ensamföretagaren påvisar en avsevärt försämrad ekonomisk situation och nedsatt omsättning på grund av coronaviruset, med andra ord att företagets försäljningsintäkter och försäljningsfordringar efter 16.3.2020 har sjunkit med över 30 procent och kostnaderna ligger kvar på nästan samma nivå.
 • Understöd kan betalas för kostnader som förorsakats 16.3–31.8.2020.
 • Stödet är tidsbegränsat och kan endast sökas en gång fram till 30.9.2020.
 • Stödet beviljas på grundval av prövning. Stödet kan inte beviljas företag som har haft ekonomiska svårigheter redan före coronakrisen eller företag med skatteskulder (såvida företaget inte har gjort upp en betalningsplan för skatteskulden med skatteförvaltningen innan ansökan om stödet för ensamföretagare lämnas in. Också en betalningsplan för utmätningsmannen eller ett dokument över inlämnad ansökan om betalningsarrangemang för skatteskulder duger).
 • Stödet är avsett för kostnader som förorsakas av företagsverksamhet, t.ex. lokaler, apparater, bokföring och kontorsutgifter. Den lön som företagaren själv lyfter räknas inte till kostnaderna.
 • Du kan söka stödet för ensamföretagare parallellt med det tillfälliga arbetslöshetsstöd för ensamföretagare som du redan nu kan ansöka om. Mer information på Arbets - och näringstjänsternas webbplats.  

Mer information: Nyheten Anvisningar för ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare