Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar har stadfästs – Vi uppmanar näringsidkare och andra aktörer i regionen att uppmärksamma för reformen av lagen

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
22-02-2021 kl. 16.22

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar träded i kraft den 22 februari 2021. Lagändringen bekräftar lokala och regionala myndigheters möjligheter att vidta föregripande och snabba åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset. Största delen av ändringarna är i kraft fram till den 30 juni 2021.

Enligt lagen kan myndigheterna ålägga närings- och hobbyverksamhet med regionala restriktioner när det är nödvändigt för att hindra spridningen av epidemin. Skyldigheterna och restriktionerna baseras på undvikande av fysisk kontakt mellan människor. Restaurangerna har lämnats utanför den här regleringen, eftersom de har egna restriktioner och egen lagstiftning.

När lagen träder i kraft ska vissa grundläggande saker genast vara åtgärdade i alla kundlokaler. Den här regleringen gäller i stor utsträckning alla aktörer, såsom butiker, gym, frisörsalonger och hobbylokaler.

I alla kundlokaler ska man:

 • ha möjlighet till rengöring av händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit

 • ha tillräckliga hygienanvisningar framme i alla kundlokaler

 • placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt ordna vistandet så luftigt som möjligt

 • effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala.

Det behövs inget enskilt beslut för ovan nämnda skyldigheter, utan alla ska följa dessa regler när lagen träder i kraft.

I accelerationsfasen kan myndigheten fatta ett regionalt beslut om att verksamheten ska ordnas på ett sådant sätt att det inte uppstår nära kontakter. Näringsidkaren kan välja det sätt som bäst lämpar sig för den egna verksamheten så att det de facto är möjligt att undvika närkontakt mellan kunderna. Åtgärderna kan ha samband med olika arrangemang som gäller utrymmena, att kunderna tas in vid olika tidpunkter eller alternativt också en begränsning av antalet kunder.

I samhällsspridningsfasen kan kommunen eller regionförvaltningsverket stänga lokaler för näringsverksamhet eller annan verksamhet som är avsedd för kunder och deltagare för två veckor. Stängningen kan endast gälla de utrymmen som fastställts i lag, där det finns en särskild möjlighet till uppkomsten av betydande smittkedjor. Sådana utrymmen är bland annat

 • lokaler för inomhusmotion och idrott

 • allmänna bastur och simhallar

 • dansställen

 • nöjesparker

 • lekparker inomhus

 • allmänna utrymmen i köpcentra.

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona uppmanar privata och offentliga aktörer i regionen att förbereda sig för restriktionerna som träder i kraft. När lagen har trätt i kraft fattas beslut i ärendena av antingen regionförvaltningsverket eller kommunen i sin egen region. Coronasamordningsgruppen följer kontinuerligt epidemiläget, och om situationen förändras är gruppen beredd att snabbt omvärdera sina riktlinjer.

Mer information på statsrådet's webbplats.