Mikä tapahtumakalenteri?

Yritysten ja yrittäjien tapahtumia ja koulutuksia yhteen kokoava kalenterikokeilu on päättynyt 

Tapahtumakalenteri oli osa Espoon kaupungin digikokeiluja helmikuuhun 2021, ja sen käyttöä jatkettiin osana 6Aika kasvun ekosysteemit hanketta kesäkuun 2021 loppuun saakka. Kalenterikokeilu oli onnistunut, ja mahdollista jatkoa sekä tarvittavaa ylläpitoon liittyvää rerursointia selvitetään.  

Monitasoinen verkostokokeilu

Kalenterikokeilussa tarjottiin fyysiset ja virtuaaliset tapahtuma- ja koulutustiedot kootusti yhdessä paikassa, mikä helpotti juuri omalle yritystoiminnalle tärkeimpien tapahtumien ja koulutusten löydettävyyttä. Kokeilulla edistettiin myös alueen yrittäjä- ja yritystapahtumien järjestäjien yhteistyötä muun muassa päällekkäisyyksien poistossa, oikeiden kohderyhmien saavuttamisessa ja tarpeellisen tapahtumasisällön kehittämisessä. Digitaalinen tapahtumakalenterikokeilun tarkoitus oli nopeuttaa tiedonhakua ja tukea myös korona-aikana tarjoamalla erityisesti tilanteeseen liittyvää tietoa yrityksille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Mukana tapahtumiaan syöttämässä kalenteriin olivat Business Espoo -yrityspalveluverkoston seitsemän toimijaa: Espoon kaupunki, Enter Espoo, Espoon Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Omnia, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut ja YritysEspoo sekä kumppanit kuten VTT, Aalto Startup Center, Urban Mill, Smart Otaniemi, Health Capital Helsinki,Helsinki Business Hub, Business Finland, Enterprise Europe Network (EEN), A Grid, Kiuas ja Aalto Ventures Program. Kokeilun aikana mukaan pyydettiin uusia kumppaneita Espoon ja sen lähialueen keskeisiä tapahtumajärjestäjiä, jotka järjestivät muun muassa startup-tapahtumia, eri alojen seminaareja ja avoimia verkostoitumistapahtumia. Kokeilun aikana kartoitettiin yritysten toiveita tapahtumille ja koulutuksille sekä luotiin pohjaa tapahtumajärjestäjien tiiviimmälle yhteistyölle.

Kokeilu aloitettiin syksyllä 2020 osana Espoon digiagendaa, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin palveluja ja digitaalisia ratkaisuja. Kokeilua jatkettiin kesäkuun 2021 loppuun osana 6Aika kasvun ekosysteemit -projektia. Kalenterin toteutti Siili Solutions.

Lisätietoja:

Tapahtumakalenterikokeilu: projektipäällikkö Heli Hidén, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö, heli.hiden@espoo.fi

Business Espoon viestintä: Markkinointipäällikkö Sari Mäkisalo, Enter Espoo, sari.makisalo@espoo.fi

Digiagendan kokeilut: kehittämispäällikkö Valia Wistuba, Espoon kaupungin palvelukehitysyksikkö, valia.wistuba@espoo.fi  

_ _ _ 

Tapahtumakalenterikokeilu toteutettiin yhteistyössä Espoon 6Aika Kasvun ekosysteemit -hankkeen kanssa. 

Kasvun ekosysteemit -hankkeen tavoitteena on tukea yritysten kiinteämpää keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-organisaatioiden kanssa sekä lisätä kasvua tavoittelevien yritysten tietoa Espoossa jo olevista ekosysteemeistä ja yritysten kasvua tukevista ohjelmista ja palveluista. Lue lisää meneillään olevista hankkeista.

Make with Espoo -tunnus EU hankelogot