Mobidiagilla resursseja hyödynnetään pandemian hillitsemiseksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.4.2020 klo 11.07

Mobidiag on nopeasti kasvava suomalais-ranskalainen molekyylidiagnostiikkayhtiö, jonka molekyylidiagnostiikan ratkaisuja voidaan hyödyntää infektiotautidiagnostiikassa ja taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan. Mobidiagilla työskentelee yli 130 työntekijää. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tytäryhtiöt Ranskassa, Isossa-Britanniassa sekä Ruotsissa. Lisäksi yrityksellä on kasvava määrä jakelijoita muissa maissa. Toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen kertoo, kuinka resursseja on keskitetty koronavirustestien kehittämiseen. 

Mitä teidän yrityksellenne kuuluu tällä hetkellä? Mitä kaikkea on työn alla? 

Meille kuuluu hyvää, elämme intensiivisiä viikkoja. Koronaviruksen levitessä ja kehittyessä pandemiaksi halusimme omalta osaltamme kantaa kortemme kekoon pandemian hillitsemiseksi. Katsoimme sen myös velvollisuudeksemme terveydenhuoltoalan diagnostiikkayrityksenä. Me olemme nyt keskittäneet voimavaramme uusien koronavirustestien saamiseksi nopeasti terveydenhuollon käyttöön.  

Iloksemme voimmekin kertoa, että olemme juuri saaneet molemmille kehittämällemme koronavirustesteille Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEAn poikkeuslupahyväksynnän diagnostiikkakäyttöön Suomessa. Toinen testeistä soveltuu isoille sairaalalaboratorioille sekä suurille näytemäärille, ja se onkin jo käytössä Suomen suurimmissa laboratorioissa. Toinen markkinoille tuomamme testi soveltuu pienempään ja paikalliseen testaamiseen. Molemmille testeille haemme poikkeuslupaa myös Ranskassa, Ruotsissa, ja Iso-Britanniassa. Euroopan laajuisesti testit tulevat myyntiin toukokuun loppuun mennessä.

Lisäksi saamme kiinalaiselta yhteistyökumppaniltamme koronavasta-ainetestejä jakeluumme. Maailmalla on tällä hetkellä kova puute koronavirusdiagnostiikasta. Olemmekin tyytyväisiä, että voimme suomalaisena toimijana tarjota näin kattavasti koronavirusdiagnostiikkaa kotimaassamme. 

Onko yrityksenne tehnyt yhteistyötä jonkin Business Espoo –verkostoon kuuluvan toimijan kanssa? Miten olette hyötyneet siitä?  

Olemme tehneet yhteystyötä Uudenmaan TE-toimiston kanssa rekrytointien osalta. Olemme käyttäneet Mol.fi-sivustoa työpaikkailmoitusten julkaisemiseen ja TE-toimisto on myös suoraan välittänyt meille työntekijöitä. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön, se on toiminut hyvin. Yhteyshenkilömme Uudenmaan TE-toimistossa on ollut todella auttavainen sekä aktiivinen ja palvelu on ollut erinomaista. 

Mikä on tärkein oppi tai oivallus, joka on syntynyt koronatilanteen takia? 

Työskentelemme laboratoriodiagnostiikka-alalla ja kehitämme tuotteita terveydenhuoltoon, ja niistä on hyötyä koko yhteiskunnalle niin infektioiden hoidossa kuin antibioottiresistenssin torjunnassa. Erityisesti nyt maailmanlaajuisen koronapandemian aikana tämä on kiteytynyt ja henkilökunnalta on kuulunut kommentteja, että tuntuu todella hienolta saada olla mukana tässä. Kuten yksi työntekijämme sanoi: ”Yrityksemme sisällä on mahtava yhteishenki ja kaikkien motivaatio on korkealla. Koskaan aikaisemmin oman työn merkitys ei ole tuntunut näin konkreettiselta.” 

Mitä toiveita yrityksellänne on yrityspalveluihin liittyen? 

Tulemme jatkossakin käyttämään Business Espoo-verkoston palveluita. Tällä hetkellä ei erityisiä toiveita. 

Miten tilanne on vaikuttanut yrityksenne toimintaan? 

Uusien tuotteiden kehittäminen ja niiden tuominen markkinoille on pitänyt meidät kiireisinä kaikilla yrityksemme osastoilla. 

13.3. lähtien meillä on ollut yrityksessä ohjeistus, että kaikki, jotka pystyvät, tekevät etätöitä ja pitävät kokoukset etätyösovelluksilla. Iso osa työntekijöistämme on tähän jo ennestään tottunut, sillä yhteyksiä on aiemminkin pidetty eri maiden toimipisteiden välillä näin. Nyt kokousten pitäminen etätyösovelluksilla toki on lisääntynyt vielä entisestään. 

Kaikki yrityksemme työntekijät eivät voi tehdä töitä etänä, kuten tuotekehityksen laboratoriotyöt, tuotanto ja logistiikka. Tämä on otettu huomioon ja työpaikalla olijoita onkin ohjeistettu noudattamaan erityistä käsihygieniaa, välttämään isompia kokoontumisia kasvokkain sekä pitämään riittävää välimatkaa. Myös kulkua eri osastojen välillä on rajoitettu riskien minimoimiseksi. 

Tässä tilanteessa korostuu tiedon jakamisen tärkeys. Meillä on useita eri osastoja ja työskentelemme neljässä eri maassa. On muistettava ylläpitää jatkuvaa yhteyttä työntekijöiden ja tiimin/tiimien kesken. Mieluummin vaikka useammin ja enemmän informaatiota. Etätyöntekijät käyttävätkin ahkerasti videoneuvotteluyhteyksiä, jotta yhteydenpito säilyy näinä erikoisina aikoina.  

Onko tänä aikana syntynyt jotain uusia toimintatapoja, jotka jäävät käyttöön? 

Olemme pystyneet tehostamaan entisestään työskentelyämme. Vallitsevaan tilanteeseen on pitänyt reagoida nopeasti ja tehdä päätöksiä nopealla aikataululla. Nämä ovat positiivisia asioita, jotka varmasti haluamme jatkossakin säilyttää. Voi olla, että tulevaisuudessa osa työmatkoista jää pois ja videoyhteydet korvaavat enemmän ja enemmän matkoja. 

On ollut hienoa huomata, että huolimatta poikkeustilanteesta, yrityksemme työntekijät ovat mukautuneet tilanteeseen hyvin. Työntekijämme ovat työskennelleet kovan paineen alla ja tehneet pitkiä työpäiviä. Tästä kuuluu suuri kiitos kaikille työntekijöillemme, yhdessä pääsemme tästäkin eteenpäin. 

Tutustu yritykseen heidän verkkosivuillaan

Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen
Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen 
Valokuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Työskentelyä Mobidiagilla
Työskentelyä Mobidiagilla
Valokuvaaja: Design Reform