Koronan vaikutukset yritystoimintaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.5.2020 klo 14.10

Helsingin seudun kauppakamari on mitannut koronaviruksen vaikutuksia yritystoimintaan kevään 2020 aikana. Kyselyiden tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa koronan vaikutuksista yrityksiin ja kriisistä selviytymisestä. Kyselyissä yritykset edustavat laajasti Uudenmaan ja Helsingin seudun eri toimialojen ja työnantajayrityskokoluokkien tilanteita ja tarpeita. 4.5.2020 pidetyssä kyselyssä Uudenmaan alueella vastaajia oli noin 800, valtakunnallisesti vastaajia oli 2500. 

Yritysten tilannekuva valtakunnallisesti on pysynyt synkkänä, mutta vakaana. 4.5.2020 pidetyn kyselyn tuloksia ovat: 

  • Yli puolet Uudenmaan yrityksistä odottaa koronan vähentävän liikevaihtoa paljon seuraavan kahden kuukauden aikana, edelleen viidesosa yrityksistä ilmoittaa, että koronalla ei ole ollut vaikutuksia liikevaihtoon  
  • Konkurssiuhka lisääntynyt noin yhdellä kolmasosalla vastaajista, luku on hieman pienempi kuin aiemmissa kyselyissä 
  • 54 % yrityksistä on pystynyt pitämään tai jopa lisäämään henkilöstönsä määrää, mutta työllisyysnäkymien odotetaan heikkenevän tulevina kuukausina 
  • Hallituksen toimia talouskriisin hoitamisessa peräti yli puolet vastaajista pitää huonoina tai erittäin huonoina: kriittisimpiä ovat yritykset, joiden liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa. Toimialoista kriittisimpiä arvioita antavat rahoitus- ja vakuutusalan sekä sosiaali- ja terveysalan yritykset. 
  • Yritykset peräänkuuluttavat nopeita suoria tukia ja rajoitusten ripeää asteittaista väljentämistä. Samoin vastaajat esittävät kriittisiä arvioita käyttöönotettujen yritystukien vaikuttavuudesta ja soveltuvuudesta eniten vaikeuksissa oleville palveluvaltaisille toimialoille kuten majoitus- ja ravitsemisalalle, tapahtumatuotantoon ja henkilöpalveluliikenteeseen 
  • Parhaillaan valmistelussa olevia uusia yritystukijärjestelyjä on voitava suunnata myös kiinteisiin kuluihin ja henkilöstökustannuksiin, jotta mahdollisimman moni työpaikka ja yritys ovat olemassa syksylläkin. Samoin yritykset peräänkuuluttavat hallitukselta ja viranomaisilta selkeitä ja täsmällisiä ohjeistuksia, kun liiketoiminnan esteinä olevia rajoituksia ryhdytään käytännössä purkamaan.

Lue lisää Helsingin seudun alueen tuloskoosteesta.