Kiertotalouden investointiavustuksen haku on auennut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.2.2021 klo 13.45

Haku Business Finlandin tarjoamaan kiertotalouden investointiavustukseen on auki 15.2.–16.4.2021. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimivien yritysten sellaisiin kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitystason ylittävillä ratkaisuilla. Rahoitettavilla kiertotalousinvestoinneilla edistetään kiertotalouden kehittymistä Suomessa.

Rahoitusta voivat saada kaikenkokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Saadakseen rahoitusta yrityksellä on oltava

  • halua muuttaa investoinnillaan perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi

  • tavoitteena tehdä Suomeen kohdistuvia kiertotalousinvestointeja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja työpaikkojen kasvun Suomessa ja/tai kansainvälisesti

  • taloudelliset edellytykset investoinnin omarahoitusosuuden kattamiseen sekä jatkuvaan taloudelliseen liiketoimintaan. Kannattamattoman toiminnan tukeminen ei ole perusteltua kansantalouden edun, yritystoiminnan tehokkuuden eikä toimivan kilpailun näkökulmasta.

Mihin tarkoitukseen rahoitusta voi saada?

Rahoitusta voivat saada Suomeen tehtävät investoinnit, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Investointien tulee lisätä materiaalikiertoa, luoda edellytyksiä kokonaan uudenlaisille kiertotalouden liiketoimintamalleille sekä edistää liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja/tai kansainvälisesti. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää suoraan vaikuttaa kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen.

Lisätietoa rahoituksesta ja sen hakemisesta on Business Finlandin verkkosivuilla.