Espoon kaupunki tukee yrityksiä ja yhteisöjä pitkittyneestä koronapandemiasta selviämiseksi

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
21.4.2021 klo 15.28

Koronapandemia on saattanut monet yritykset ja yhteisöt tukalaan tilanteeseen. On sekä yritysten, yhteisöjen että kaupungin etu, että toimijat ovat elinvoimaisia ja kasvukykyisiä koronatilanteen aikanaan helpottuessa. Kaupunginhallituksen vuosi sitten 6.4.2020 linjaamilla toimenpiteillä tuettiin Espoossa toimivien yritysten ja yhteisöjen selviämistä yli akuutin koronavaiheen. Toimenpiteet oli ajoitettu vuodelle 2020, mutta monet niistä ovat edelleen ajankohtaisia pandemiatilanteen pitkittymisen sekä siihen liittyvien rajoitusten ja muiden epävarmuustekijöiden takia.

Kaupunginhallitus päätti nyt yhteensä 33 toimenpiteestä, jotka sisältävät yrityksille tarjottavaa tukea, kaupungin hankintoihin, laskutusjärjestelyihin sekä sopimuksiin liittyviä toimenpiteitä sekä kulttuuri- ja liikuntatoimijoille tarjottavaa tukea. Lue lisää kaupunginhallituksen päätöksestä

Hankinnat ja ostot sekä laskutusjärjestelyt

 • Pyrimme tarvittaessa maksamaan ostolaskut nopeutetussa aikataulussa ja antamaan myyntilaskuihin lisää maksuaikaa.
 • Voimme neuvotella sellaisista sopimusvelvoitteiden muutoksista, jotka ovat välttämättömiä yritystoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.  

Kulttuuritoimijoiden tukeminen

 • Tuemme kulttuuritoimijoita kulttuurilautakunnan 30.3.2021 vahvistamien linjausten mukaisesti, emmekä peri avustuksia takaisin koronaviruksen aiheuttamien toiminnan muutosten takia. 
 • Kulttuurilautakunnalle ja kaupunginhallitukselle tehdään kokonaiskuvan selkeydyttyä ehdotus taloudellisen tuen tarpeesta taiteen ja kulttuurin alalla toimiville yhteisöille ja ammattilaisille.

Liikunta- ja urheiluseurojen tukeminen

 • Tuemme liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa ylimääräisellä avustuserällä, joka on yhteensä 750 000 euroa.
 • Liikuntaseurojen markkinointitukea nostetaan 100 000 eurolla huippu-urheiluseuroille koronasta aiheutuvien haasteiden vähentämiseksi ja akuutin konkurssiuhan torjumiseksi. 
 • Tiedotamme espoolaisille liikunta- ja urheiluseuroille avustuksista ja niiden myöntökriteereistä suoraan.

Ulkoiset tilavuokrat

 • Myönnämme niille yrityksille ja yhteisöille, joiden toimintaedellytykset ovat koronapandemian pitkittymisen ja siitä johtuvien kaupungin tilojen sulkemisten vuoksi kokonaan estyneet, väliaikaisen vapautuksen tilojen vuokranmaksuvelvollisuudesta. Vuokranmaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti eli yrittäjän ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin.
 • Niille toimijoille, joiden liiketoimintaa rajoitukset ovat merkittävästi rajoittaneet sitä kuitenkaan kokonaan estämättä, voimme hakemuksesta harkintamme mukaan myöntää määräaikaisesti osittaisen vapautuksen vuokranmaksusta.
 • Voimme siirtää yrityksiltä ja yhteisöiltä perimiemme vuokrien huhti–heinäkuun 2021 vuokrien eräpäivää enintään 31.8.2021 asti, mikäli yritys tai yhteisö itse tällaista kaupungille esittää. Eräpäivän siirrosta ei tällöin aiheudu viivästyskorkoa. Näin siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu ja annetaan enintään 24 kuukauden takaisinmaksuaika. Edellä mainittu maksuajan lisäys ei kuitenkaan koske sellaisia saatavia, joista on jo aloitettu perintätoimenpiteet.
 • Tilavuokrista viestitään myöhemmin tarkemmin lisää espoo.fi:ssä.

Lupakäytännöt

 • Ravintola- ja kahvilatoimintaan liittyi kesäkaudella 2020 sisätilojen henkilömäärään liittyviä rajoituksia, joita pyrittiin kaupungin toimesta helpottamaan ulkotarjoilualuiden laajentamisen mahdollistamisella sujuvin käytännöin. Vastaava malli otetaan käyttöön myös kesäkaudella 2021, jos valtakunnalliset ja alueelliset linjaukset sen sallivat. Kaupungin erikseen antamien ohjeiden mukaan toimittaessa ei erillistä lupaa rakennusvalvonnasta tarvita, vaan alueen käyttöönotosta voidaan sopia yhden luukun periaatteella suoraan tonttiyksikön kanssa. Mikäli aluetta laajennetaan vain väljyyden lisäämiseksi, ei siitä peritä lisäkorvausta.
 • Kun näkymä kokoontumisrajoitusten osalta kevät-, kesä- ja syyskuukausien osalta selkeytyy, valmistellaan kaupunginhallitukselle ehdotus ulkoalueiden/tapahtumaterassien hyödyntämiseen espoolaisen tapahtuma- ja kulttuuritoimintojen elävöittämiseksi Espoossa.

Business Espoo -yrityspalveluverkosto on yrittäjien ja yritysten tukena kriisissä ja kasvussa

Seitsemän toimijan muodostama Business Espoo -yrityspalveluverkosto tukee alueen yrittäjiä koronapandemian pitkittymiseen liittyvissä haasteissa. Tarjolla on tietoa muutosturvapalveluista ja tukimahdollisuuksista.

Viime vuonna kuntien myöntövastuulla ollut yksinyrittäjien tuki siirtyy kustannustuki kolmosen myötä Valtiokonttorin myönnettäväksi, mutta Business Espoon asiantuntijat neuvovat asiakkaita myös tähän tukimuotoon liittyvissä asioissa.

Tutustu Business Espoon tarjoamiin koronapandemiaan liittyviin palveluihin.

Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse. Ota yhteyttä:

puh. 050 513 0321

info@businessespoo.fi

Valtion tukitoimet yrityksille

Valtio myöntää yrityksille kustannustukea, joka on korvaus yrityksen korona-ajan joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista. Tuesta on toteutettu kaksi hakukierrosta. Myönnetty tuki yritystä kohden oli keskimäärin 25 000 euroa.  Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.–23.6.2021 ja tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021, ja sen jakamisesta vastaa Valtiokonttori myös yksinyrittäjien osalta. Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen koronaviruspandemian takia on voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.