Espoo etsii kokeiltaviksi vähähiilisen liikkumisen ratkaisuja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.10.2020 klo 13.44

Logo: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissaEspoon kaupunki etsii nopeiden kokeilujen hankinnan kautta edelläkävijäratkaisuja, jotka edistävät vähähiilistä liikkumista Espoossa. Tavoitteena on kokeilla uusia, kestäviä liikkumisen tapoja aidossa kaupunkiympäristössä.

Kokeiluissa haetaan uusia ratkaisuja joukkoliikenteeseen tukeutuvien matkaketjujen kehittämiseen sekä vähähiiliseen liikkumiseen liikenteen solmukohdissa.

Espoossa lähes joka toinen matka tehdään autolla, ja tieliikenne aiheuttaa noin 30 prosenttia kaupungin ilmastopäästöistä. Lisäksi monet uudet liikkumispalvelut ovat nykyisin hajanaisia osittaisratkaisuja, vaikka kysyntää voisi olla myös laajoille alueellisille palvelukokonaisuuksille.

Espoo on sitoutunut olemaan hiilineutraali kaupunki vuonna 2030 ja haastaa itsensä edistämään kestävien liikkumistapojen kasvua.

Yhteisö tai yritys, tarjoa ratkaisua

Espoon kaupunki on tunnistanut viisi ongelmaa, joihin se haastaa yritykset, yhteisöt tai muut toimittajat keksimään ratkaisuja nopeiden kokeilujen avulla:

  • haaste 1: olemassa olevien liikkumispalvelujen sovittaminen yhteen
  • haaste 2: rakentamisen aikaista kestävää liikkumista edistävä tai 5G-verkkoja hyödyntävä ratkaisu
  • haaste 3: viimeisen kilometrin ongelman ratkaiseva liikkumispalvelu
  • haaste 4: matkaketjujen sujuvia vaihtoja liikenteen solmukohdissa kehittävä ratkaisu
  • haaste 5: jalankulkua ja pyöräliikennettä liikenteen solmukohdissa edistävä ratkaisu.

Toimittajat voivat vastata myös avoimeen haasteeseen esittämällä jonkin vähähiilistä liikkumista liikenteen solmukohdissa edistävän ratkaisun.

Ratkaisu voi vastata joko yhteen tai useampaan haasteeseen. Se voi uusi tai aiempaa toimintaa täydentävä toimintamalli tai palvelu. Tarjotut ratkaisut voivat olla digitaalisia tai fyysisiä palveluita tai tuotteita. Ratkaisu voi kohdistua yhteen tai useampaan liikenteen solmukohtaan Espoossa tai sujuvoittaa yleisesti liikkumista Espoossa.

Haasteeseen vastaavalla toimittajalla on oltava suomalainen Y-tunnus.

Info verkossa 14.10. klo 10–11

Espoon kaupunki järjestää hankinnasta avoimen infotilaisuuden keskiviikkona 14.10.2020 klo 10−11. Teams Liven kautta järjestettävässä tilaisuudessa esitellään nopeiden kokeilujen haasteet, kerrotaan hakuprosessista ja vastataan kysymyksiin. Kysymyksiä hankinnasta voi esittää myös tarjouspalvelussa.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen, jotta saat kutsun sähköpostitse.

Jätä tarjouksesi tarjouspalvelussa

Toimita tarjouksesi Espoon kaupungille sähköisen tarjouspalvelun kautta suomen tai englannin kielellä viimeistään 23.10.2020 klo 23.59. Hankintailmoituksen löydät tarjouspalvelusta. Voit tarkastella hankintailmoituksen kaikkia tietoja, kun kirjaudut tai rekisteröidyt palveluun.

Tietoa hankkeesta

Kokeilut ovat osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa 6Aika-hanketta Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa. Liikennehubeilla tarkoitetaan liikenteen solmukohtia, joissa on tarjolla erilaisia liikkumispalveluja. Liikkumispalvelut voivat liittyä ajoneuvojen yhteiskäyttöön, vertaisvuokraukseen tai arjen tavarankuljetuksiin tai muuten helpottaa ihmisten tai tavaroiden vähähiilistä liikuttamista.

Espoon kaupungin lisäksi hankkeessa ovat mukana Business Tampere, Oulun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki.

Lisätietoja

projektipäällikkö Tuomas Kiuru, 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa ‑hanke, Espoon kaupunki, puh. 040 552 2646, tuomas.kiuru@espoo.fi

Logoja: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto.