Business Espoo on Suomen menestyksekkäin yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjä – 3 parhaan joukossa Euroopassa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.11.2020 klo 15.09

Business Espoo -yrityspalveluverkosto kilpaili kolmen finalistin joukossa eurooppalaisen yrittäjyyden edistämiskilpailussa ”SME Assembly” tapahtumassa 16.11. Voiton nappasi luokassa ”liiketoimintaympäristön parantaminen” Baskimaan kiihdyttämöohjelma Bind 4.0.

Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla (EEPA) on tarkoitus antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellä parhaita yrittäjyyden toimintalinjoja ja käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

”Lähdimme kilpailuun mukaan, sillä Business Espoo on kahden vuoden ikäisenä vielä nuori ja haluamme kasvattaa tunnettuuttamme. Moni yrittäjä ja yritys ei tiedä millaisia täysin ilmaisia palveluita heidän ulottuvillaan on”, kertoo Espoon kaupungin elinkeinopäällikkö Harri Paananen. ”Finaaliin pääsy on osoitus siitä, että espoolaisen yrittäjyyden eteen tehdyt toimenpiteet ovat kannattaneet. Uskomme myös, että tällä palvelumallilla on annettavaa koko Euroopan tasolla,” jatkaa Paananen.

EEPA-voittajaksi valittu Espanjan Baskimaan Bind 4.0 kiihdytysohjelma on erikoistunut edistämään teollisuus 4.0 (Industry 4.0) alan hankkeita. Se on avoin innovaatioalusta, jossa startup-yritykset ympäri maailmaa voivat tehdä yhteistyötä Baskimaalla sijaitsevien suurteollisuusyritysten kanssa.  

Ainutlaatuinen yrityspalveluverkosto tarjoaa palveluita ”yhdeltä luukulta”

Business Espoo -yrityspalveluverkosto tukee espoolaisten ja sen lähikuntien yritysten ja yrittäjien menestymistä. Vastaavan laajuista yrityspalveluverkostoa, jossa julkiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin toimijat yhdessä toimivat alueen yritysten palvelemiseksi, ei ole luotu muualla Suomessa, eikä esiselvitysten perusteella muualla maailmassa.

Malli pohjautuu Kaupunki palveluna -ajatteluun, jossa tavoitellut hyödyt, kustannusvaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja kestävä kehitys saavutetaan verkostomaisella yhteistyöllä, jakamalla resursseja ja muotoilemalla palvelujen tarjonta asiakastarpeiden mukaisesti. Organisaatioiden väliset rajat häivytetään, ja asiakas saa tarvitsemansa palvelun laadukkaasti ja oikea-aikaisesti – yhden luukun periaatteella.

Business Espoon tunnettuutta on rakennettu myös koronapandemian aikana, sillä poikkeustilanne on vaatinut paitsi ripeää viestintää myös uusien palveluiden kehittämistä. Verkoston tiivis yhteistyö on edistänyt tehtävien sujuvaa hoitoa myös etäyhteyksin, ja verkoston toimijat ovat luoneet uusia palveluita ja palvelukanavia, kuten yksinyrittäjien toimintatuen haku-, käsittely- ja maksatusprosessi, 24/7 suomeksi ja englanniksi palveleva ChatBot Bertta sekä BE-Studio-webinaarisarja yritysten eri palvelutarpeisiin.

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (EEPA) jaetaan vuosittain SME Assembly tapahtuman yhteydessä menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille. SME Assembly on Euroopan komission ja EU-puheenjohtajana toimivan maan yhteistyössä järjestämä pk-yrittäjyyden edistämisen tapahtuma. Tunnustusta voi hakea kuudesta eri kilpailuluokasta: Yrittäjyyden edistäminen, Investointi yritystaitoihin, Liiketoimintaympäristön parantaminen, Yritysten kansainvälistymisen tukeminen, Vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen ja Vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys. Tuomariston pääpalkinto voidaan antaa mille tahansa luokalle, ja se myönnetään hakemukselle, jolla katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa. Euroopan komission Green Deal -sopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen näkökulmat huomioidaan jokaisessa kilpailuluokassa.

Lisätietoja:

Maarit Viik-Kajander, kehittämispäällikkö, Business Espoo
maarit.viik-kajander@espoo.fi, 043 826 5210

Euroopan komission englanninkieliset verkkosivut EEPA-kilpailusta.