Business Boost boostasi yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.10.2019 klo 16.24

Business Boost -tapahtuma käynnissä A Gridissä
Koko Business Espoon palveluvalikoima oli tarjolla maittavan aamiaisen kera Otaniemen A Gridissä järjestetyssä Business Boost -tapahtumassa.

Business Boost -tapahtuma tarjosi yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille monipuolisia vinkkejä ja neuvoja Otaniemen kasvuyrittäjyyskeskus A Gridissä maanantaina 28.10. Saatavilla oli koko Business Espoon yrityspalveluvalikoima. Pop-up tyyppistä neuvontaa annettiin niin yrityksen perustamiseen, kehittämiseen, kansainvälistymiseen kuin koulutukseen ja osaavan työvoiman rekrytointiin liittyvissä asioissa.

Tapahtuman tavoitteena oli antaa kävijöilleen tavanomaista messutapahtumaa syvällisempää yksilöllistä palvelua. Yrittäjillä oli erinomainen tilaisuus saada yhdellä kertaa monipuolisesti neuvoja yritystoimintansa kehittämiseen, sillä Business Boost -tapahtumassa lähes 25 eri palvelualojen asiantuntijaa oli auttamassa yrittäjiä ja yrittäjyydestä kiinnostuneita. A Gridin aulaan järjestetyiltä Business Espoon palveluiden esittelypisteiltä oli mahdollisuus vetäytyä myös rauhallisempaan tilaan keskustelemaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tapahtumassa sovittiin niin yritysneuvonta-tapaamisia kuin mahdollisuuksista osallistua sijoittaja- ja verkostotapahtumiin.

Nyt ensimmäistä kertaa järjestetty Business Boost on osa 6Aika -strategiaan pohjautuvaa Kasvun ekosysteemit -hanketta. Hanke on käynnissä Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa. Tavoitteena on parantaa yritysten kasvumahdollisuuksia kehittämällä sekä yrityspalveluiden löydettävyyttä että yritysten polkuja relevantteihin yrityspalveluihin ja TKI-toimintaan.

- Teemme Kasvun ekosysteemit -hankkeessa tiivistä yhteistyötä Business Espoon kanssa, sillä se tarjoaa ainutlaatuisen laajan palveluverkoston ja asiantuntemuksen kaikkiin yritysten elinkaaren vaiheisiin. Tutkimme ja kokeilemme missä näistä vaiheista kaupunki ja kaupungit yhdessä voisivat edistää liiketoiminnan syntymistä ja kasvamista. Business Boost -tapahtumasarja on uudenlainen kokeilu ja hyvä esimerkki siitä, miten otamme asiakkaita; yrittäjiä, yrityksiä ja muita ekosysteemitoimijoita mukaan palveluiden kehittämiseen, kertoo projektinvetäjänä toimiva Heli Hidén.

Seuraava Business Boost -tapahtuma pidetään 4.12. klo 9-12  A Gridissä, jolloin palvelutarjooma laajenee edelleen. Mukana Business Espoo -verkoston lisäksi ovat Business Finland, HBH, Fiban ja Finnvera.
 

Business Espoon asiantuntijoita iloisena ensimmäisen Business Boost -tapahtuman jälkeen

Business Espoon asiantuntijoita iloisena ensimmäisen Business Boostin jälkeen.

Business Boost tapahtumassa sai neuvoja myös kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa

Business Espoo -verkosto auttaa yrittäjiä ja yrityksiä muun muassa kansainvälistymään. Tarjolla on neuvontaa, koulutusta, verkostoja ja digitaalisia törmäytysalustoja, joiden avulla on mahdollista löytää esimerkiksi kansainvälisiä sijoittajia. Lisätietoja kansainvälistymisestä .


Lisätietoja:
Heli Hidén, projektipäällikkö, Espoon kaupunki, palvelukehitysyksikkö
heli.hiden@espoo.fi
 

Kasvun ekosysteemit -hankkeen tavoitteena on tukea yritysten kiinteämpää keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-organisaatioiden kanssa sekä lisätä kasvua tavoittelevien yritysten tietoa Espoossa jo olevista ekosysteemeistä ja yritysten kasvua tukevista ohjelmista ja palveluista. Lue lisää meneillään olevista hankkeista .
_ _ 

Kuvat: Sari Mäkisalo

 


Business Espoo tunnus   Make with Espoo -tunnus    Espoo Innovation Garden logo  Hankelogot FI